Odredbe i uslovi

Vaš pristanak
Dobrodošli na veb-sajt koji poseduje Eli Lilly (Suisse) S.A., Verenier, Švajcarska sa predstavništvom u Republici Srbiji registrovanim kao Predstavništvo Eli Lilly (Suisse) S.A., Beograd (Novi Beograd) sa sedištem u Beogradu, Vladimira Popovića 38-40, matični broj 29003246  (u daljem tekstu „Lilly“). Korišćenjem ove stranice (u daljnjem tekstu „stranica“), pristajete na sledeće uslove, kao i na sve primenljive zakone i propise. Vaše korišćenje ove stranice podleže i politici „kolačića“ (cookies) i zaštite podataka o ličnosti.

Izjava o ograničenju odgovornosti
Ova stranica i njen sadržaj daju se „kakvi jesu“. U najvećem stepenu koji dopušta zakon, „Lilly“, njegovi vlasnici licenci i dobavljači, ograđuju se od garancija bilo koje vrste, izrečenih ili impliciranih, zakonskih ili drugih. „Lilly“, njeni vlasnici licenci i dobavljači izričito se ograđuju od tvrdnji i garancija o tačnosti, pouzdanosti, potpunosti, ažurnosti, prikladnosti ili pravovremenosti sadržaja, softvera, teksta, grafike, alata, linkova ili bilo kakvog oblika komunikacije koji se odnose na ovaj veb-sajt ili nastaje njenim korišćenjem, ili se odnose na „Lilly“ ili bilo koju drugu povezanu stranicu ili stranice. „Lilly“ ne garantuje da će stranica stalno biti dostupna, da će raditi bez prekida, biti bez grešaka, virusa ili drugih štetnih programa.

U najvećem stepenu koji dopušta zakon, „Lilly“, njegovi vlasnici licenci i dobavljači ili bilo koja treća strana koja se pominje na ovoj stranici, ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu ili troškove (uključujući bez ograničenja, kompenzacijsku, direktnu, indirektnu, slučajnu ili nehotičnu štetu, izgubljenu dobit, štete zbog gubitka podataka ili prekida poslovanja, gubitka ili oštećenja imovine ili potraživanja trećih strana, a koji proizlaze iz vašeg korišćenja ovog veb-sajta) koji nastanu u vezi s korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja stranice ili sadržaja, kao i zbog bilo kakvog neuspeha u obavljanju posla, grešaka, propusta, prekida, delovanja, zastoja u radu ili prenosu, zbog kompjuterskih virusa, potpunog prekida veze, gubitka podataka ili korišćenja koji se odnose na ovaj veb-sajt ili neku od stranica treće strane, bilo na osnovu ugovora, delikta, bilo nekog drugog pravnog instituta i bilo da je „Lilly“ bio obavešten o mogućnosti nastanka takve štete ili ne. Jedina mogućnost da se zaštitite je da prestanete da koristite ovu stranicu.

Sadržaj ove stranice ni na koji način nije predviđen kao zamena za stručno medicinsko mišljenje i ne treba ga tumačiti kao preporuku u lečenju. Ni sadržaj niti bilo koja druga usluga koja se nudi na ovoj stranici ili preko nje nisu predviđeni sa svrhom dijagnostikovanja ili lečenja. Uvek potražite savet stručnog medicinskog osoblja u vezi s vašim zdravstvenim stanjem.

Linkovi
Ova stranica sadrži linkove za druge veb-sajtove, kao izvor dodatnih informacija za naše posetioce. Međutim, s obzirom na to da „Lilly“ ne nadzire sadržaj drugih veb-sajtova s kojima može biti povezan, i s obzirom na to da su one podložne stalnim promenama, „Lilly“ ne odgovara za sadržaj, praksu ili standarde stranica treće strane. „Lilly“ ne podržava sadržaj bilo kojeg veb-sajta trećih strana. „Lilly“ ne snosi odgovornost za sadržaj povezanih stranica trećih strana, za stranice smeštene unutar stranice ili oglase trećih strana i ograđuje se od njihovog sadržaja i tačnosti. Stranice trećih strana koristite na vlastitu odgovornost i prema odredbama i uslovima takvih stranica.

Korišćenje i objavljivanje informacija
Osim ako izričito nije navedeno drugačije na ovoj stranici, ako nam dostavite bilo kakve informacije, uključujući bilo kakve komentare, primedbe, predloge, ideje, napomene, crteže, grafike, pojmove ili druge informacije, s njima besplatno prenosite i sva svoja prava na kompaniju „Lilly“ i zato se te informacije neće smatrati poverljivima, a „Lilly“ neće imati nikakvu obavezu prema njima, već će ih smeti slobodno i bez ograničenja umnožavati, koristiti, objavljivati i deliti drugima, i to bez vašeg pristanka ili naknade vama ili nekome drugome, osim onih informacija koje su regulisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim relevantnim propisima i zakonima koji regulišu zaštitu podataka ličnosti. „Lilly“ će slobodno koristiti sva znanja ili tehnike koje se nalaze u takvim informacijama za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne isključivo, razvoj, proizvodnju i stavljanje proizvoda u promet i tako ih prisvojiti. To se odnosi i na slučajeve kada nam takve informacije dostavite putem elektronske pošte, preko obrasca na stranici, oglasne table ili na neki drugi način. „Lilly“ može s vremena na vreme nadzirati, pregledavati i prema vlastitoj proceni izmeniti ili izbrisati bilo koju poruku koju stavite na stranicu, ali ne znači da će to i učiniti.

Korišćenje stranice/sigurnost
Slažete se da nećete slati ili prenositi materijal koji je nezakonit, preteći, klevetnički, pogrdan, opscen, pornografski, vulgaran ili na drugi način krši bilo koje zakone, propise ili pravila. Isključivo ste vi odgovorni za sav materijal koji nam dostavite preko stranice. Nadalje, pristajete da nećete prenositi, slati imejlom, dostavljati ili distribuisati ili na drugi način objavljivati preko stranice bilo kakav materijal koji može ometati rad stranice, uključujući slanje i prenošenje materijala koji nije vezan za temu na koju se odnosi ili na neki drugi način ograničava ili sprečava druge korisnike u korišćenju stranice.
Za pristup svim delovima stranice morate da se registrujete. Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti vaše lozinke i naloga, kao i za ograničavanje pristupa vašem računaru. Vi prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu putem vašeg naloga ili lozinke i na to će se gledati kao da ste ih vi izvršili. Dužni ste da se postarate da su sve aktivnosti sa vašeg naloga u skladu sa Uslovima korišćenja. Zabranjeno je prenošenje naloga na bilo koju drugu osobu ili pravno lice.

Prilikom korišćenja ove stranice informacije se prenose preko medija koji nije u nadležnosti ili pod nadzorom kompanije „Lilly“ i njenih dobavljača. U skladu s tim, „Lilly“ ne preuzima odgovornost u vezi s kašnjenjem, neuspehom, prekidima ili oštećenjem podataka niti za druge informacije koje se prenose korišćenjem ove stranice.

Ograničenja
Ovaj sajt je namenjen isključivo za građane Republike Srbije. „Lilly“ ne tvrdi da su sadržaji ove stranice prihvatljivi ili dostupni za korišćenje na drugim lokacijama. Pristup stranici se za neke osobe ili zemlje izvan Republike Srbije može smatrati nezakonitim. Ako pristupate stranici izvan Republike Srbije, činite to na vlastitu odgovornost i dužni ste da se pridržavate lokalnih zakona. Ova stranica nije namenjena ili osmišljena tako da privuče osobe mlađe od 18 godina.

Maloletnici
Ova stranica nije namenjena ili osmišljena tako da privuče osobe mlađe od 18 godina. Mi ne prikupljamo podatke pomoću kojih se može identifikovati neka osoba ukoliko znamo da je osoba mlađa od 18 godina.

Sporovi i sprovođenje zakona
Na ove Uslove korišćenja, kao i na sve sporove ili zahteve koji nastanu u vezi s ovim Uslovima, njihovim sadržajem ili oblikom (uključujući i sve vanugovorne sporove ili potraživanja) primenjuje se pravo Republike Srbije, bez primene pravila o rešavanju sukoba zakona. Ako nadležne pravosudne institucije bilo koji deo ovih Uslova proglase nevažećim, to neće uticati na važnost preostalih odredbi. Izričito pristajete da za rešavanje svih sporova ili zahteva s kompanijom „Lilly“, svih sporova ili zahteva koji nastanu ili budu povezani s vašim korišćenjem ove stranice, kao i svih sporova ili zahteva koji nastanu ili budu povezani s ovim Uslovima, njenim sadržajem ili oblikom (uključujući i sve vanugovorne sporove ili potraživanja) isključivu nadležnost imaju srpski sudovi.

Celokupan ugovor
Osim ako izričito nije navedeno drugačije u posebnom „pravnom obaveštenju“ na ovoj stranici, ovi Uslovi korišćenja, kao i politika "kolačića" (cookies) i zaštite podataka o ličnosti čine celokupan ugovor između vas i kompanije „Lilly“ s obzirom na korišćenje ove stranice i njen sadržaj.

Promene Uslova korišćenja
„Lilly“ može izmeniti ove Uslove korišćenja u bilo koje vreme i bez prethodne najave. „Lilly“ može raskinuti ovaj ugovor, ukinuti vam pristup svim ili određenim delovima stranice, obustaviti vam pristup svim ili određenim delovima stranice i to u bilo koje vreme i bez prethodne najave ako prema vlastitoj proceni smatra da ste prekršili ili biste mogli prekršiti neku od ovih odredbi ili uslova, ili to može učiniti po vlastitoj želji. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo koje vreme tako što biste uništili sve materijale koje ste dobili preko stranice i tako što biste prestali da je koristite.

Vaše korišćenje ove stranice podleže i politici „kolačića“ (cookies), zaštite podataka o ličnosti, kao i izjavi o autorskim pravima.