Odgovornost

to nije samo reč. To je sama suština onoga što predstavljamo

Već skoro 140 godina, „Eli Lilly and Company“ predano radi na tome da bude odgovoran globalni građanin – u velikoj meri putem duge istorije filantropskih doprinosa.

Naše današnje razumevanje korporativne odgovornosti seže u samu suštinu poslovnog delovanja. Oslanjamo se na našu naučnu, tehničku i poslovnu stručnost kako bismo služili pacijentima, pomogli društvu i smanjili štetan uticaj na okolinu.

Radimo i na poboljšavanju globalnog zdravlja tako što omogućavamo lakši pristup lekovima , jačajući smernice koje podstiču bolje zdravlje i omogućavajući pomoć onima kojima je potrebno, kao i aktivno doprinoseći društvu.

Mislimo da saradnja sa državnim institucijama i drugim činiocima zdravstvenog sistema gradi međusobno poverenje i jača zajedničke interese u korist pacijenata i samog društva. Svesni smo i da nam sprovođenje poslovne odgovornosti omogućava da privučemo principijalne, posvećene i kreativne zaposlene koji svojim talentima žele da doprinesu našoj misiji globalnog zdravlja.

Naši projekti imaju globalni cilj. Ipak, želimo da naš trud ima uticaja i na lokalnom nivou, te stoga predano ulažemo u društva u kojima radimo.