Istraživanja

su temelj kompanije „Lilly“

Istraživačke laboratorije kompanije „Lilly“ (LRL) otkrivaju i razvijaju visokokvalitetne inovativne lekove koji pomažu ljudima da žive duže, zdravije i srećnije. To se čini na pouzdan i isplativ način, u duhu optimizma, timskog rada, kvaliteta i poštovanjem pravila i propisa.

Naša ulaganja u istraživanje i razvoj već su godinama na visokom nivou, a ishod toga su najproduktivniji centri za razvoj novih proizvoda u industriji, sa trenutno više od 60 potencijalno novih lekova u razvoju.

“Istraživanje je srce poslovanja i duša kompanije."

Gospodin Eli Lilly, unuk pukovnika Eli Lilly, osnivača kompanije „Lilly“

S objektima za istraživanje i razvoj smeštenim u osam zemalja, kao i kliničkim istraživanjima koja se sprovode u više od 55 zemalja, „Lilly“ ulaže u istraživanje i razvoj iznad proseka prodaje – otprilike 20%. Godišnja ulaganja u istraživanje i razvoj u Evropi dvostruko su se povećala u zadnjih deset godina i premašila su 450 miliona evra.

„Lilly“ podržava Inovativnu zdravstvenu inicijativu najveće javno-privatno partnerstvo u oblasti Life Science R&D (istraživanje i razvoj), i aktivno učestvuje u oko 19 projekata na polju dijabetesa, neuronauka i onkologije, ulažući preko 20 miliona evra