Privacy Statement

Područje izjave o privatnosti na vebsajtu

Vaša privatnost nam je važna. Ovom Izjavom o privatnosti želimo da Vam saopštimo koje podatke Eli Lilly (Suisse) S.A., Verenier, Švajcarska ("Lilly")  može prikupljati o Vama i kako mi te podatke koristimo. Ova Izjava o privatnosti se odnosi na veb sajtove koji su povezani sa ovom izjavom kada kliknete na "Izjava o privatnosti" u futeru veb sajta, kao i u mobilnoj aplikaciji i digitalnim servisima koji su povezani sa ovom Izjavom ili je postavljaju. U ovoj Izjavi o privatnosti, mi ćemo se pozivati na veb sajtove, Apps, kao i digitalne servise koji mogu biti povezani sa ovom Izjavom o privatnosti ili je postavljati kao “veb sajtovi”.

Koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo

• Ukratko:  Ovaj veb sajt može prikupljati lične podatke koji Vas ili direktno identifikuju ili bi se mogli koristiti zajedno sa drugim podacima i tako Vas identifikovati. Primeri ličnih podataka koji Vas direktno identifikuju uključuju Vaše ime, kontakt podatke, Vašu imejl adresu, kao i druge podatke u kombinaciji sa onima koji Vas identifikuju. Naši veb sajtovi mogu prikupljati i lične podatke koji Vas ne identifikuju imenom ili kontakt podacima, ali koji se mogu koristiti da identifikuju da je određeni kompjuter ili uređaj prstupio našem veb sajtu. 

Preko ovog veb sajta, mi možemo prikupljati sledeće podatke o Vama: 

•  Kontakt podatke: Oni mogu sadržati podatke kao što su Vaše ime, adresa, broj telefona imejl adresa i druge slične podatke ("Lični podaci"). Mi prikupljamo ove podatke da bismo mogli komunicirati sa Vama. Vi možete odbiti da nam date Vaše Lične podatke, ali onda mi nećemo moći da Vama obezbedimo neke informacije, proizvode ili usluge.

•  Dopunske informacije: Neke oblasti naših veb sajtova omogućavaju Vam da nam date svoje Lične podatke. Na primer, možete se prijaviti na neku od naših lista primaoca pošte ili da dobijate bilten. Mi možemo koristiti te informacije kako bismo Vam dostavili tražene podatke, odgovorili na Vaša pitanja, radi unapređenja našeg sajta, kao i radi potvrde Vašeg odnosa sa nama i preuzimanja drugih mera koje mogu biti potrebne kako bismo odgovorili na Vaš zahtev.  

•  Interesovanja i želje: Ove informacije nam omogućavaju da bolje razumemo kako da na najbolji način odgovorimo Vašim interesovanjima za naše proizvode i usluge. Ove informacije mogu da sadrže Vaše želje o tome kako da stupimo u kontakt sa Vama, dalje razvijemo poslovnu ili profesionalnu saradnju, da razumemo Vaše želje u pogledu proizvoda, jezika, marketinga, kao i da dobijemo neke demografske podatke. Neke od ovih podataka mi prikupljamo uz Vašu saglasnost, a neke prikupljamo automatski za naše legitimne poslovne namene.

•  Korišćenje veb sajta: Mi koristimo ove informacije u cilju upravljanja i obezbeđenja naših veb sajtova, mrežnih sistema i drugih sredstava. One mogu sadržati podatke o vašoj IP (“internet Protokol”) adresi, datumu i vremenu provedenom na sajtu, geografsku lokaciju i kako se krećete po sajtu, kao i druge informacije prikupljene kroz veb log, kolačiće ili na druge načine. One mogu još da sadrže informacije koje Vas ne identifikuju direktno, ali koje korespondiraju sa Vašim uređajem. Moguće je da Vaša IP adresa ili kolačić koji koristimo sadrže informacije koje se mogu smatrati ličnim podacima. O tome kako koristimo kolačiće i druge tehnologije govori se detaljnije u nastavku. Ove informacije se prikupljaju automatski za potrebe našeg legitimnog poslovanja.


Mi možemo upotrebljavati ove informacije radi ispunjavanja pravnih ili zakonskih obaveza kao što su prijavljivanje neželjenog događaja ili ostvarenja naših prava; kao i u cilju ispunjenja zahteva kompanijske evidencije, upravljanja vebsajtom, istraživanja i razvoja proizvoda, koji su od legitimnog interesa za Lilly. 

Ako zakon dozvoljava, mi možemo i da analiziramo i spajamo podatke o Vama, uključujući i Lične podatke, sa podacima o Vama koje dobijamo od trećih strana, a u istom cilju kao što je već navedeno. Vaši podaci se još mogu koristiti za profilisanje za iste namene kao što je takođe već navedeno. Vi se ne morate složiti sa profilisanju automatskim odlučivanjem tako što ćete nas kontaktirati koristeći informacije u delu “Kako da nas kontaktirate”.

Kolačići i slične tehnologije

Veb oznake
Ovaj sajt može da koristi tehnologiju poznatu kao veb oznake koja omogućava prikupljanje podataka za veb evidenciju (log). Veb oznaka je sićušna slika na veb stranici ili u imejl poruci projektovana da prati veb stranice koje se posećuju ili poruke koje se otvaraju. Podaci za veb log se prikupljaju kada posetite naše veb sajtove na kompjuteru koji je host našeg veb sajta (poznat kao “veb server”).
Na nekim veb stranicama ili u imejlovima koje Vam mi šaljemo, možemo da postaviti tehnologiju pod nazivom “veb oznaka” (poznatu još i kao “marker delatnosti” ili “jasna GIF tehnologija”). Mi možemo da koristimo veb oznake da bismo znali koje imejl poruke koje smo Vam poslali ste otvorili, kao i da li ste odgovorili na iste. Veb oznake su još od pomoći u analizi delotvornosti veb sajtova tako što broje posetioce sajta ili posetioce koji su klikom izabrali ključne elemente sajta.

Kolačići
Ovaj veb sajt može da koristi tehnologiju pod nazivom "kolačić". Kolačić je mali dokument podataka  koji veb sajt može da postavi na hard disk Vašeg kompjutera gde se čuvaju podaci sa internet pretraživača. Kolačić Vam štedi trud da ponovo unosite informacije u nekim registracionim poljima zato što kolačić može da omogući sajtu da “zapamti” informacije koje je posetilac prethodno uneo. Kolačić još pomaže da Vam se dostave specifične informacije koje ste već pretraživali u pogledu sadržaja i da prati kako se koriste delovi vebsajta. Kolačiće možemo postaviti u Vaš kompjuter ili mi ili neka treća strana sa kojom sarađujemo, na primer veb analitika i reklamna mreža. Kod većine internet pretraživača, Vi možete menjati podešavanja tog pretraživača i brisati kolačiće iz diska Vašeg kompjutera, blokirati kolačiće ili primate upozorenja pre nego što se kolačić memoriše. Proverite uputstva Vašeg pretraživača gde ćete naći vise podataka o tim funkcijama. Ako odbijete kolačiće, može se time ograničiti funkcionalnost sajta, tako da možda nećete moći da iskoristite mnoge karakteristike sajta.

Nemoj da pratiš
Postoje različiti načini na koje možete sprečiti praćenje Vaše onlajn aktivnosti. Jedan od njih je da postavite preferenciju u pretraživač koji će upozoriti veb sajtove koje posećujete da ne želite da oni prikupljaju neke podatke o Vama. To se naziva Do-Not-Track (“DNT”) signal. Ipak, imajte u vidu da za sada naši veb sajtovi i veb resursi ne reaguju na ove signale od mrežnog pretraživača. Za sada nema univerzalno prihvaćenog standarda po kome kompanija treba da postupi kada se detektuje DNT signal.

Šta se može učiniti u pogledu kolačića
Evropska interaktivna digitalna reklamna alijansa drži vebsajt gde ljudi mogu birati da ne primaju reklame od nekih ili svih mrežnih reklamnih kompanija koje učestvuju u programu. Informacije o EIDAA možete pronaći ovde www.youronlinechoices.eu.

Razlozi za obelodanjivanje Vaših podataka

Mi možemo davati Vaše Lične podatke našim zastupnicima ili partnerima zbog posla koji obavljaju za nas ili sa nama, na primer, radi slanja imejl poruka, upravljanja podacima, hostinga naših baza podataka, pružanja usluga obrade podataka, pružanja korisničkih usluga ili možemo dodati podatke o Vama preuzetih od drugih lica. Ti zastupnici, izvođači ili partneri ne smeju koristiti te podatke ni na koji drugi način osim u cilju pružanja usluga za nas ili usluga saradnje kada ih mi angažujemo (na primer, neki naši proizvodi se razvijaju  prodaju u skladu sa ugovorima sa drugim kompanijama).

Mi ćemo razmenjivati Lične podatke ako je potrebno da reagujemo na sudski poziv ili imamo neki drugi zahtev za informacijama od državnih organa, uključujući ispunjavanje uslova državne bezbednosti ili sprovođenja zakona, radi internet bezbednosti ili ako je to zakonski uslov. U izuzetno retkim prilikama, kada je u pitanju nacionalna, državna ili kompanijska bezbednost, mi zadržavamo pravo da damo na uvid našu kompletnu bazu podataka posetilaca i korisnika odgovarajućim državnim organima.

Mi takođe možemo dati Vaše lične podatke trećoj strani u vezi sa prodajom, prenosom ili nekim drugim transferom poslovanja veb sajta sa kojim su ti podaci u vezi, u kom slučaju ćemo tražiti od kupca da se složi da tretira lične podatke u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.

Google Analytics
Google Analytics se može koristiti da pomogne u unapređenju našeg veb sajta i da nam pomogne da vidimo koji delovi veb sajta se koriste. Google Analytics koristi tehničke alate kao što su First-party kolačići i JavaScript kod za prikupljanje podataka o posetiocima. Google Analytics servis prati posetioce sajtova koji ima aktivirani JavaScript. Google Analytics anonimno prati kako posetioci komuniciraju sa veb sajtom, uključujući i to odakle dolaze i šta su radili na sajtu. Google Analytics prikuplja gore navedene podatke od korisnika.

Ti podaci se koriste za upravljanje i ažuriranje veb sajta i mi ćemo još proceniti da li posetioci sajta odgovaraju očekivanoj demografiji sajta i videti kako se bitni posetioci kreću po sadržaju.

First-party kolačići (kao što je Google Analytics kolačić) third-party kolačići (kao što je  DoubleClick kolačić) koristiće se za izveštavanje o tome kako su Vaši reklamni utisci, ostale upotrebe reklamnih usluga, kao i interakcije sa tim reklamnim utiscima i servisima povezani sa posetama ovom sajtu.

A. Odredba o opciji ne prihvatanja:
Google analytics nudi odredbu neprihvatanja za veb sajt posetioce koji ne žele da se njihovi podaci prikupljaju. Više informacija o ovoj opciji možete naći ovde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

B. Upotreba podataka na Google:
Google i njegove filijale u 100%tnom vlasništvu mogu zadržati i koristiti, u skladu sa odredbama njegove politike privatnosti (nalazi se na http://www.google.com/privacy.html, ili nekom takvom drugom URL koji Google može da povremeno objavi), podatke prikupljene prilikom Vašeg korišćenja Google Analytics obelodanjivanja i saopštavanja podataka.

Dodaci za društvene medije
Naši veb sajtovi mogu koristiti dodatke za društvene medije da bi Vam omogućili da razmenjujete podatke sa drugima. Kada posećujete naše veb sajtove, operater za društvene medije  koji je na našem veb sajtu može postaviti kolačić u Vaš kompjuter koji će omogućiti tom operateru da prepoznaje osobe na njihovom veb sajtu koje su prethodno pretraživale naš vebsajt. Ako ste se prethodno ulogovali na veb sajt društvenih medija dok ste pretraživali naš veb sajt, dodaci za društvene medije mogu omogućiti veb sajtu društvenih medija da direktno prima podatke koji Vas mogu identifikovati, a koji pokazuju da ste posetili naš vebsajt. Dodatak za društvene medije može da prikuplja te podatke o posetiocima koji su se ulogovali na društvene mreže, bez obzira da li oni konkretno komuniciraju sa dodatkom na našem veb sajtu ili ne. Dodaci za društvene medije omogućavaju veb sajtu društvenih medija da deli Vaše podatke o Vašoj aktivnosti na našem veb sajtu sa drugim korisnicima veb sajta njihovih društvenih medija. Lilly ne kontroliše nijedan sadržaj dodataka za društvene medije. Više informacija o društvenim dodacima sa veb sajtova društvenih medija može se naći u izjavama o privatnosti i razmene podataka na tim sajtovima.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Vaši podaci će se čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje legitimnih i zakonskih poslovnih ciljeva u skladu sa našim politikama čuvanja podataka i primenljivim zakonima i propisima.

Podaci o deci

Ovaj sajt nije namenjen, niti projektoivan za osobe mlađe od  18 godina. Mi ne prikupljamo namerno Lične podatke osoba mlađih od 18 godina. 

Kako čuvamo Vaše podatke

Mi primenjujemo razumne fizičke, elektronske i proceduralne mere bezbednosti radi zaštite Ličnih podataka prikupljenih preko ovog veb sajta. Na primer, ograničavamo pristup tim informacijama na ovlašćene saradnike, pružaoce usluga, kao i izvođače kojima je taj pristup potreban kako bi obavljali delatnosti opisane u ovom obaveštenju. Mada se trudimo da pružimo razumnu bezbednost informacija koje obrađujemo i čuvamo, nijedan bezbednosni sistem ne može da spreči sve moguće prekršaje bezbednosti.  

Vaša prava i izbori

Vi imate pravo da od nas tražite informaciju o tome kako se koriste Vaši lični podaci i sa kim se oni razmenjuju. Takođe imate pravo da zahtevate da vidite i dobijete kopiju ličnih podataka koje mi imamo o Vama, da tražite njihovo ispravljanje ili brisanje.

Takođe imate pravo da tražite prenos Vaših podataka drugom pravnom ili fizičkom licu u mašinski čitljivom formatu, u ograničenim okolnostima.

Mi možemo biti ograničeni u ispunjavanju vašeg zahteva.

Kako da nas kontaktirate

Bilo koji gore naveden zahtev možete podneti tako što ćete nas kontaktirati na:

Eli Lilly (Suisse) S.A., Verenier, Švajcarska sa predstavništvom u Republici Srbiji registrovanim kao Predstavništvo Eli Lilly (Suisse) S.A., Beograd (Novi Beograd) sa sedištem u Beogradu, Vladimira Popovića 38-40

Gore navedene kontakt podatke možete koristiti i ako imate pitanja o ovoj Izjavi o privatnosti.

Kako da podnesete žalbu

Ako želite da podnesete žalbu o tome kako smo rukovali Vašim ličnim podacima, možete se obratiti saradniku zaduženom za zaštitu podataka na privacy@lilly.com koji će ispitati Vaš zahtev.

Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom ili mislite da Vaše lične podatke obrađujemo na način koji nije u skladu sa zakonom, možete podneti žalbu državnom organu za zaštitu podataka.

Transfer ličnih podataka van zemlje

Lilly može prenositi Vaše lične podatke drugim Lilly filijalama širom sveta. Te filijale mogu, pak, prenositi Vaše lične podatke drugim Lilly filijalama. Neke od tih Lilly filijala se mogu nalaziti u zemljama koje ne pružaju adekvatan nivo zaštite podataka. Ipak, od svih Lilly filijala se zahteva da tretiraju lične podatke u skladu sa ovim obaveštenjem. Ako želite još informacija o osnovi za transfer i merama bezbednosti koje Lilly primenjuje za prekogranične transfere ličnih podataka, obratite se na privacy@lilly.com ili posetite https://www.lilly.com/privacy.

Linkovi prema trećih strana

Kao pogodnost našim posetiocima, ovaj veb sajt sadrži linkove (veze) prema drugim sajtovima koje poseduju ili njima upravljaju treće strane za koje mislimo da bi mogli da pruže korisne informacije. Pravila i procedure koje smo ovde opisali ne odnose se na te sajtove. Mi nismo odgovorni za prikupljanje ličnih podataka ili njihovo koriščenje na sajtovima trećih strana. Prema tome, mi se odričemo bilo kakve odgovornosti za upotrebu ličnih podataka od strane bilo koje treće strane dobijene korišćenjem veb sajta treće strane. Predlažemo da kontaktirate direktno te sajtove i tražite informacije o njihovoj zaštiti privatnosti, bezbednosti, prikupljanju podataka i politici distribucije.

Izmene naših postupaka za zaštitu privatnosti

Mi možemo s vremena na vreme ažurirati ovu Izjavu o privatnosti. Kada je ažuriramo, mi ćemo, radi Vaše pogodnosti, napisati izjavu u tom smislu na ovoj strani. Mi ćemo uvek rukovati Vašim ličnim podacima u skladu sa Izjavom o privatnosti koja je na snazi onda kada te podatke prikupljamo. Nećemo koristiti Vaše lične podatke na materijalno različit način, niti ćemo ih ponovo obelodanjivati nekom drugom licu koje koristi Vaše lične podatke za sopstvene svrhe, a da se prethodno ne obratimo Vama i damo Vam priliku da to odbijete.

Datum poslednjeg ažuriranja:  17.05.2018.