Privacy Statement

PODRUČJE PRIMENE. Eli Lilly (Suisse) S.A., Verenier, Švajcarska sa predstavništvom u Republici Srbiji registrovanim kao Predstavništvo Eli Lilly (Suisse) S.A., Beograd (Novi Beograd) sa sedištem u Beogradu, Vladimira Popovića 38-40, matični broj 29003246 ("Lilly") poštuju privatnost posetilaca njihovih internet stranica. Kao rezultat toga, mi smo razvili politiku zaštite podataka o ličnosti i korišćenja kolačića. Ova politika zaštite podataka o ličnosti i korišćenja kolačića odnosi se samo na svojstvo internet stranica koje poseduje Lilly koji uspostavljaju direktnu vezu sa ovom izjavom kada se klikne na „politika zaštite podataka o ličnosti i korišćenja kolačića“ u zaglavlju internet stranice.

PRIKUPLJENI I OBRAĐENI PODACI O LIČNOSTI.
Putem ove internet stranice, Lilly će prikupljati različite podatke o Vama na sledeći način:

Kolačići 
Ova internet stranica koristi tehnologiju koja se naziva „kolačić“ („cookie“). Kolačić je delić informacije koji Vaš veb server šalje Vašem uređaju (zapravo, fajlu Vašeg pretraživača) kada pristupite nekoj internet stranici. Ovo poglavlje sadrži podatke o tome koje kolačiće postavljamo, kako da ih pronađete na Vašem uređaju i kako da promenite Vaše parametre privatnosti da biste ograničili upotrebu kolačića. Imajte uvek na umu da kolačići mogu da utiču na Vaše korisničko iskustvo, a posledica toga može da bude nedostupnost ovog (i drugih) sajtova za Vas.

Neki kolačići su potrebni da bi ovaj veb-sajt radio kako treba, tako da su možda već i postavljeni. Za neke druge kolačiće (obično kolačići o analitici mreže) nam je potrebna Vaša saglasnost pre nego što ih postavimo na Vaš uređaj. Dajući svoju saglasnost, Vi nam dopuštate da te kolačiće čuvamo na Vašem uređaju godinu dana.

U ovom sajtu, mi koristimo sledeće vrste kolačića:

 1. Kolačići o analitici mreže: Ako date svoju saglasnost, pružalac usluge veb servera koji je treća strana instaliraće kolačić na Vaš uređaj da bi doprineo tačnosti statističkog programa. Mada se profil može izgraditi na navikama surfovanja nekog korisnika primenom ovih kolačića, jedini podatak o ličnosti koju sam ovaj kolačić sadrži je IP adresa. Mi koristimo ove profile da utvrdimo zajedničke modele pretraživanja, npr., na koje linkove je kliknuto ili koji dokumenti su otvarani, što nam omogućava da održimo i unapredimo uslugu koju pružamo.
 2. Kolačići o sesijama: Kada koristite naš sajt, nama je često potrebno da pamtimo tehničke informacije za vreme Vašeg prelaska sa jedne na drugu internet stranu. Mi te tehničke informacije koristimo na različite načine u cilju obogaćivanja Vašeg korisničkog iskustva. Ti kolačići o sesijama ne sadrže nikakve lične podatke i traju dok ne završite sesiju i ne napustite našu internet stranicu.
 3. Kolačići o čestim log-in sesijama: Kada se ulogujete na deo našeg sajta sa ograničenim pristupom, mi možemo da postavimo kolačić na Vaš PC koji će pamtiti Vaše log-in podatke. To je zbog Vašeg komfora, tako da prilikom kasnijih poseta nećete morati da ponavljate celokupnu log-in proceduru. Taj kolačić će stajati u Vašem uređaju tokom jedne godine, čak i ako napustite naš sajt.

Kolačići trećih lica na našim sajtovima: 
Lilly ne dozvoljava trećim licima da postavljaju kolačiće na Vaš kompjuter preko ove internet stranice, osim ako ti kolačići nisu postavljeni na naš zahtev i pod našom neposrednom kontrolom, a ta treća lica mogu da ih koriste ili da im pristupe samo pod uslovima iznetim u ovoj politici o zaštiti podataka o ličnosti.

Upravljanje Vašim kolačićima 
Ovaj veb sajt možda neće dobro raditi ili neće biti dobro vidljiv ako ne dozvolite postavljanje kolačića na Vaš kompjuter, a određene funkcije, kao što je ta da postanete registrovani korisnik, možda neće biti dostupne. Različite su metode gledanja i brisanja kolačića koji su postavljeni na Vašu mašinu, u zavisnosti od pretraživača koji koristite. U nastavku su data uputstva za najčešće korišćene mrežne pretraživače.

Upravljanje kolačićima kada koristite Safari na nekom iOS uređaju (iPhone, iPad ili iPod Touch):

 1. Birajte Settings (podešavanja), a zatim
 2. Safari
 3. Idite dole na poglavlje ‘Privacy’(privatnost)

Za pregled kolačića u Internet Explorer 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 i višim:

 1. Birajte Tools, zatim
 2. Internet Options
 3. Kliknite na taster General
 4. Kliknite na Settings
 5. Pregledajte fajlove

Za upravljanje kolačićima ako imate Internet Explorer 6.0 ili viši:
Internet Explorer 6.0

 1. Birajte Tools, zatim
 2. Internet Options
 3. Kliknite taster Privacy
 4. Kliknite na Custom Level
 5. Kliknite na taster 'Advanced'
 6. Obeležite kućicu 'override automatic cookie handing' i birajte Accept (prihvati), Block (blokiraj) ili Prompt (spreman) za odgovarajuću aktivnost

Internet Explorer 7.0 ili 8.0

 1. Birajte Tools, zatim
 2. Internet Options
 3. Kliknite taster Privacy
 4. Pokrenite slajder da birate Vaše omiljene parametre
 5. Kliknite na taster 'Advanced'
 6. Obeležite kućicu  'override automatic cookie handing' i birajte (prihvati), Block (blokiraj) ili Prompt (spreman) za odgovarajuću aktivnost

Ako koristite neki drugi pretraživač, preporučujemo Vam da posetite internet stranicu proizvođača gde ćete naći ovu informaciju ili posetite sledeću internet stranicu    http://www.aboutcookies.org

Podaci koje ste dali koji Vas mogu identifikovati 
Mi ćemo od Vas sakupljati podatke koji Vas mogu identifikovati, na primer, Vaše ime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, kao i druge podatke ("Vaše podatke") onda kada nam ih Vi dobrovoljno date preko  dela sajta koji Vam dozvoljava da nas kontaktirate. Mi ćemo Vam jasno staviti do znanja svaki put kada od Vas preuzmemo takve podatke.

Podaci o pristupanju mrežnom serveru
Kao i većina internet stranica, mi automatski preuzimamo informacije od Vas o Vašem pristupanju mrežnom serveru kada posetite jednu od naših internet stranica koristeći kompjuter koji podržava našu internet stranicu (koji se zove „mrežni server – webserver“). Mrežni server automatski prepoznaje neke informacije koje nisu podaci o ličnosti, na primer Vašu IP adresu (osim ako nije drugačije naznačeno u nastavku teksta u “IP adresa”), datum i vreme kada ste posetili naš sajt, strane koje ste posetili na našem sajtu, internet stranica sa koje ste došli, tip pretraživača koji koristite (npr., Internet Explorer, Firefox, Chrome), tip operativnog sistema koji koristite (npr., Windows XP, MAC OS X), kao i naziv i adresu domena Vašeg internet provajdera (npr. Eunet). Ako naš sajt koristi kolačiće, mrežni pretraživač će prikupiti i tu informaciju. Mi često analiziramo pristupanje serveru da vidimo koje strane su bile posećene da bismo bolje razumeli kako naši korisnici koriste sajt. Ti podaci su poznati pod nazivom mrežna ili veb statistika koja nam omogućava da održimo i unapredimo našu uslugu. Osim toga, u slučaju zloupotrebe sistema, mi možemo da upotrebimo ove podatke zajedno sa Vašim internet provajderom i/ili domaćim nadležnim organima da bismo ušli u trag svakoj takvoj zloupotrebi.

IP Adrese 
Ova internet stranica koristi Internet protokol (IP) adrese. IP adresa je broj dodeljen Vašem kompjuteru od strane Vašeg internet provajdera kako biste mogli da pristupite internetu. U načelu, IP adresa se menja svaki put kad se konektujete na internet (to je "dinamična" adresa). Ipak, treba napomenuti da ako imate širokotalasnu konekciju, a u zavisnosti od konkretnih okolnosti, moguće je da Vaša IP adresa koju mi prikupimo ili čak i kolačić koji koristimo, može da sadrži podatke koji bi se mogli smatrati identifikujućim. To je zbog toga što se kod nekih širokotalasnih konekcija, Vaša IP adresa ne menja (ona je „statična“), te može da se dovede u vezu sa Vašim personalnim kompjuterom. IP adrese, kao što je već rečeno, koriste se kao deo informacije o logovanju na mrežni server.

KORIŠĆENJE I OTKRIVANJE PODATAKA 
Mi ćemo koristiti Vaše podatke u cilju reagovanja na zahteve koje možete imati prema nama, a povremeno, mi možemo da se pozovemo na Vaše podatke da bismo bolje razumeli Vaše potrebe i način na koji možemo da poboljšamo našu internet stranicu, proizvode i usluge. Mi takođe možemo da koristimo Vaše podatke da bismo mogli da sa Vama stupimo u kontakt i/ili da Vam pružimo opšte informacije o zdravlju (na primer, o nekim zdravstvenim stanjima), kao i informacije o našim proizvodima i uslugama. 

Mi možemo da prosledimo Vaše podatke zastupnicima, podugovaračima ili partnerima kompanije Lilly u vezi sa uslugama koje ta fizička ili pravna lica pružaju kompaniji Lilly ili zajedno sa njom. Ti zastupnici, podugovarači ili partneri ne mogu da koriste ove podatke na bilo koji način, osim u domenu pružanja usluga kompaniji Lilly ili usluga u okviru saradnje sa kompanijom Lilly (na primer, neki naši proizvodi se razvijaju ili prodaju u skladu sa ugovorima sa drugim kompanijama). Mi možemo, na primer, da Vaše podatke damo zastupnicima, podugovaračima ili partnerima za hosting naših baza podataka, za uslužnu obradu podataka ili tako da oni mogu da Vam pošalju informacije koje ste tražili. Lilly zahteva da takvi podugovarači daju ugovorne garancije o poštovanju bezbednosti i tajnosti koji su podjednako strogi kao i oni koji se nalaze u politici o zaštiti podataka o ličnosti i korišćenju kolačića. Pogledati poglavlje “Kolačići o analitici mreže”.

Lilly zadržava pravo da Vaše podatke stavi na uvid na zahtev nadležnih organa za uvid u podatke, ili u skladu sa zakonom. U izuzetno retkim okolnostima, kada je u pitanju nacionalna, državna ili kompanijska bezbednosti, Lilly zadržava pravo da stavi celu svoju bazu podataka o posetiocima i korisnicima na uvid državnim organima.

Mi možemo i da Vaše podatke stavimo na uvid nekom trećem licu u pogledu prodaje, dodele ili nekog drugog transfera poslovanja ove internet stranice na koje se ova informacije odnosi, u tom slučaju ćemo od svakog takvog kupca tražiti da se saglasi da će Vaše podatke tretirati u skladu sa politikom zaštite podataka o ličnosti i korišćenja kolačića. Sva treća lica sa kojima delimo podatke (osim državnih organa i agencija kojima se oni moraju dati po zakonu) biće obavezna po ugovoru da obezbede nivo zaštite podataka o ličnosti koji je najmanje isti kao nivo zaštite prikazan u ovoj politici.

Lilly može da deli Vaše podatke sa svojim filijalama, uključujući našu matičnu kompaniju u SAD, Eli Lilly and Company ("Lilly US"). Lilly US se pridružila programu bezbednosti podataka u SAD koji je donesen u saradnji Ministarstva trgovine SAD i Evropske komisije ("Program bezbednosti podataka"). Vaše podatke mogu da obrađuju filijale kompanije Lilly u SAD i drugde izvan Evropske ekonomske oblasti; postupci takve obrade moraju biti u skladu sa odredbama programa bezbednosti podataka.

BEZBEDNOST
Zone ove internet stranice koje sakupljaju Vaše podatke koriste standardnu sigurnosnu socket layer encryption (SSL); međutim, da biste mogli ovo da koristite, Vaš pretraživač mora da podržava zaštitu enkripcije (nalazi se u svim saopštenjima na Internet Explorer-u, verzij 3.0 i na svim drugim popularnim pretraživačima). Lilly koristi sopstvene regionalne korisničke centre i odgovarajuće centre trećih lica (videti poglavlje "Internacionalni transferi") koji preduzimaju mere bezbednosti kojima se vrši standardna internet zaštita Vaših podataka. Ovi regionalni sajtovi ubacuju Vaše podatke u baze podataka koje su zaštićene sigurnosnim blokirajućim programima i programima za detekciju neovlašćenog ulaska.

INTERNACIONALNI TRANSFERI
Vaši podaci se mogu prenositi globalnim filijalama kompanije Lilly širom sveta, njenim poslovnim partnerima i zastupnicima definisanim u poglavlju "Korišćenje i obelodanjivanje" ove politike zaštite podataka o ličnosti i korišćenja kolačića. Osim toga, sve veb-sajtove kompanije Lilly podržavaju regionalni Lilly korisnički centri ili korisnički centri drugih lica. To znači da se Vaši podaci koje dajete, kao i drugi podaci definisani u poglavlju "Sakupljeni i obrađeni lični podaci", automatski prebacuju u te centre na obradu.

DRUGE VAŽNE INFORMACIJE

Maloletnici 
Treba da znate da ovaj sajt nije namenjen, niti je projektovan da privuče osobe mlađe od 18 godina. Mi ne prikupljamo podatke o ličnosti od bilo kojeg lica za koje pouzdano znamo da je mlađe od 18 godina.

Linkovi prema drugim sajtovima 
U cilju komfora za naše posetioce, ovaj veb-sajt trenutno sadrži linkove prema izvesnom broju sajtova za koje smatramo da mogu da ponude korisne informacije. Politike i procedure koje smo ovde opisali ne odnose se na te sajtove. Predlažemo da kontaktirate direktno te sajtove ukoliko Vam je potrebna informacija o njihovoj zaštiti podataka o ličnosti, bezbednosti, prikupljanju podataka i politici distribucije. Lilly se ne može smatrati odgovornim za bilo koja dela tih trećih sajtova, niti za njihov sadržaj.

Izmene politike o zaštiti podataka o ličnosti i korišćenju kolačića na ovom sajtu 
Mi ćemo možda povremeno menjati politiku zaštite podataka o ličnosti i korišćenja kolačića na ovoj internet stranici. Kada to budemo radili, mi ćemo na ovoj strani postaviti obaveštenje o tome. O datumu stupanja na snagu nove politike obavestićemo Vas 30 dana unapred.

>