Lilly In Europe

„Lili“ ima značajnu ulogu u Evropi još od uspostavljanja naše prve filijale u Velikoj Britaniji 1934. godine.

  • Godišnja ulaganja kompanije u istraživanje i razvoj u Evropi dvostruko su se povećala u zadnjih deset godina i premašuju 450 miliona evra, a zapošljavamo oko 9 000 ljudi iz cele regije.
  • Imamo dva velika istraživačka centra u Evropi – u Velikoj Britaniji i Španiji – kao i veliku proizvodnu mrežu.
  • Otprilike trećina svih naših kliničkih ispitivanja u svetu obavlja se u Evropi, što podrazumeva ulaganja od skoro 125 miliona evra svake godine.
  • Naši proizvodni centri u Evropi su važni izvoznici u druge delove sveta, na primer, centar u Španiji izvozi u preko 120 zemalja sveta, a 92% proizvedene robe u Fegershajmu (Francuska) izvozi se u preko 100 zemalja na pet kontinenata.
  • Istraživački centar „Lili“ u Velikoj Britaniji sedište je mnogih pionirskih inovacija, a predstavlja i „Lilly“ centar za neuropsihijatriju. Trenutno preko 600 ljudi radi u centru, a više od 45 nacionalnosti radi u preko 30 različitih grana.
  • „Lili“ podržava Inovativnu zdravstvenu inicijativu (IMI), najveće javno-privatno partnerstvo u oblasti Life Science R&D (istraživanje i razvoj), i aktivno učestvuje u oko 19 projekata na polju dijabetesa, neuronauka i onkologije, ulažući preko 20 miliona evra.