Eli Lilly & Company

Povezuje brigu o zdravlju i najnovija otkrića u cilju unapređenja kvaliteta života ljudi širom sveta.

“Eli Lilly and Company“ posluje već skoro 140 godina. Ovu globalnu, istraživačku kompaniju je u maju 1876. osnovao pukovnik Eli Lilly, u Indijanopolisu, u državi Indijana, na srednjem zapadu Sjedinjenih Američkih Država. Pukovnik Lilly, 38-godišnji farmaceutski hemičar i veteran američkog građanskog rata, bio je nezadovoljan zbog loše pripremljenih, a često i nedelotvornih lekova svog vremena. Zbog toga se sebi i društvu obavezao da će:

  • osnovati kompaniju koja će proizvoditi najkvalitetnije moguće farmaceutske proizvode;
  • njegova kompanija proizvoditi samo one lekove koji će se izdavati na preporuku lekara, a ne putujućih trgovaca;
  • lekovi kompanije „Lilly“ biti zasnovani na najnovijim naučnim dostignućima.

  • Iako mu je posao cvetao, pukovnik Lilly nije bio zadovoljan tradicionalnim metodama ispitivanja kvaliteta svojih proizvoda. Godine 1886, zaposlio je mladog hemičara na mesto naučnika s punim radnim vremenom i usavršavao najnovije tehnike procene kvaliteta procesa proizvodnje. Zajedno su postavili temelj „Lilly“ tradicije, posvećenost koja se u početku zasnivala na proceni  kvaliteta postojećih proizvoda, a kasnije proširena i na otkrivanje i razvoj novih i boljih farmaceutskih proizvoda.

    Ime „Lilly“ predstavlja obećanje. Crvena slova, novija verzija potpisa našeg osnivača, su simbol ponosne prošlosti i svetle budućnosti. Naše obećanje je jednostavno: „Lilly“ ujedinjuje brigu o zdravlju s najnovijim otkrićima kako bi se poboljšao život ljudi širom sveta.

Prekretnice u našoj priči

Ovo su samo neke od njih; datumi predstavljaju prvi put kada se neki lek pojavio, najčešće u Sjedinjenim Državama, i možda se ne poklapa s datumom njegove dostupnosti u zemljama širom sveta

1876: Kompanija „Eli Lilly“ je osnovana u Indijanopolisu, u Sjedinjenim Američkim Državama

1922: Istraživači kompanije „Lilly“ su sarađivali s naučnicima sa Univerziteta u Torontu u Kanadi na razvijanju postupka komercijalne proizvodnje insulina.

1923: Naš prvi veliki iskorak za pacijente načinjen je plasiranjem leka pod nazivom „Iletin“, prvog komercijalnog insulinskog leka za lečenje dijabetesa, u to vreme fatalne bolesti, bez efikasne terapije.

1943: „Lilly“ je među prvim kompanijama razvila postupak komercijalne proizvodnje penicilina, prvog svetskog antibiotika, što je označilo početak kontinuiranih napora u borbi protiv zaraznih bolesti.

1979: Uveden je Declor®, antibiotik iz porodice cefalosporina, koji je postao najprodavaniji antibiotik za oralnu upotrebu na svetu.

1982: „Lilly“ plasira Humulin®, prvi humani insulin na svetu koji je proizveden pomoću rekombinantne DNK tehnologije. Humani insulin je identičan onom koji proizvodi ljudsko telo, s tim što je napravljen u laboratoriji. Pre pojavljivanja humanog insulina korišćen je insulin životinjskog porekla. Počev od dvadesetih godina dvadesetog veka humani insulin je ogroman napredak u lečenju dijabetesa.

1987: „Lilly“ je za lečenje kliničke depresije plasirao Prozac®, prvi lek iz novije klase lekova koji se nazivaju selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI).

1996: „Lilly“ proizvodi lek pod imenom Zyprexa®, za lečenje šizofrenije (ozbiljnog psihičkog oboljenja), kao i Gemzar®, za lečenje karcinoma pankreasa i nemikrocelularnog karcinoma pluća.

2002:„Lilly“ i partnerska kompanija „Ikos“ predstavljaju Cialis®, lek za lečenje erektilne disfunkcije kod muškaraca.

2004: „Lilly“ proizvodi lek pod nazivom Strattera®, koji je predstavljao novi terapijski pristup lečenju poremećaja pažnje s hiperaktivnošću (ADHD - poremećaj pažnje s hiperaktivnošću je stanje koje karakterišu nedostatak pažnje, impulsivnost i hiperaktivnost).

2005: „Lilly“ plasira lek pod nazivom Cymbalta®, za terapiju depresije.

2009: Proizvodi Efient®, lek za smanjenje trombotskih kardiovaskularnih događaja (uključujući trombozu stenta), kod pacijenata s akutnim koronarnim sindromom i nad kojima je sproveden postupak otvaranja arterija, poznat kao perkutana koronarna intervencija (PCI).

2013: „Lilly“ proslavlja 25 godina istraživanja na polju prevencije demencije i potvrđuje svoju posvećenost da do 2025. godine predupredi nastanak demencije povezane s Alchajmerovom bolešću.